LAB Design Studio

LAB Design Studio

United States Since Aug, 2018

Party Time Icon
Party Time Icon
Mic Icon
Mic Icon
Party Hat Icon
Party Hat Icon
Champagne Icon
Champagne Icon
Birthday Cake Icon
Birthday Cake Icon
Speaker Icon
Speaker Icon
Lip Icon
Lip Icon
Pizza Piece Icon
Pizza Piece Icon
Dj Icon
Dj Icon
Disco Light Icon
Disco Light Icon
Cheers Icon
Cheers Icon
Bunting Icon
Bunting Icon
Piano Icon
Piano Icon
Megaphone Icon
Megaphone Icon
Firecracker Icon
Firecracker Icon
Face Mask Icon
Face Mask Icon
Confetti Icon
Confetti Icon
Confetti Icon
Confetti Icon
Cheers Icon
Cheers Icon
Ballon Icon
Ballon Icon
Piano Keyboard Icon
Piano Keyboard Icon
Red Lips Icon
Red Lips Icon
Mask Icon
Mask Icon
Karaoke Icon
Karaoke Icon
Horn Icon
Horn Icon
Dj Icon
Dj Icon
Decoration Icon
Decoration Icon
Toast Icon
Toast Icon
Cocktail Icon
Cocktail Icon
New Year Icon
New Year Icon
Speaker Icon
Speaker Icon
Party Hat Icon
Party Hat Icon
Pizza Slice Icon
Pizza Slice Icon
Rocket Icon
Rocket Icon
Disco Ball Icon
Disco Ball Icon
Confetti Icon
Confetti Icon
Champagne Bottle Icon
Champagne Bottle Icon
Birthday Cake Icon
Birthday Cake Icon
Garland Icon
Garland Icon
Ballon Icon
Ballon Icon